Fremtiden er nå! Det er i det minste det mange påstår i disse dager. Man ser jo hvordan verden utvikler seg og hvor mye nytt som har kommet, både positivt og negativt. Teknologien farer videre i stor fart, og det fører til stadig større behov for energi. Denne energien må i framtiden tas fra fornybare energikilder som solenergi. Vårt ønske er å opplyse og endre folks oppfatning av fornybar energi, med spesielt fokus på den energien vi får fra solen. Vi i Solarnor er derfor opptatt av at den teknologiske utviklingen er bærekraftig og kan ta oss trygt inn i framtiden. Vi ønsker også å se på hvordan effekten av solenergi og grønn energi har vært på vårt samfunn fram til i dag.

Om du er en av dem som har hørt om fornybar energi, men egentlig ikke vet altfor mye om det, så er muligens dette stedet for deg. Her ønsker vi å gi deg så mye informasjon som mulig om solenergi og hva den kan bidra med. Delvis er grunnen til det, at vi er svært interesserte selv, men også fordi det er så mye usannheter i media om solenergi, og det er lett å bli misledet av folk med andre interesser. Om du hører en politiker prate om dette emnet så er det stor sannsynlighet for at han eller hun har andre interesser enn å ta vare på miljøet. Spesielt om det er en politiker som snakker negativt om fornybare energi i sin helhet. Det er selvfølgelig ingen enkle løsninger på problemet.

Faktum er at vi trenger en frisk verden, slik som den har vært fram til i dag, og faktisk enda bedre. Det bør det ikke være noen som helst tvil om! Det er ikke sikkert klimaforandringene vil påvirke oss altfor mye som lever i dag, men for dem som kommer etter oss ser situasjonen kanskje helt annerledes ut. Så det er helt nødvendig at alle viser engasjement i utfordringene vi står ovenfor.

For det er jo så mye nytt og spennende som har kommet i denne industrien, og det er til alles fordel, ikke bare til noen få. Så om du ønsker å lese mer om hvordan alt dette fungerer, om de nyeste teknologiene og mer spesifikt om solcelle-panel, så er dette definitivt stedet for deg. Det er jo viktig å ha kunnskap om fornybar energi generelt, fordi det kan hjelpe oss å utnytte ressursene bedre for en bærekraftig framtid for alle. Dette er tema som kommer til å dominere nyhetsbildet i årene fremover.

Fornybar energi og solenergi er viktig for alle, og vil bli enda mer viktig fremover. Derfor er det viktig at også i-land tar sitt ansvar og reduserer sitt overforbruk og bedrer sitt miljøregnskap. Dessuten er det essensielt at land i utvikling utvinner fornybar energi og ikke går i den gamle fella med utvinning av fossile energikilder som kull og gass.

Les videre her på Solarnor, og du kommer til å vite mye mer om ting du kanskje ikke kunne så mye om tidligere. Ta kontakt for mer informasjon!